Pwyllgorau

Cafwyd yr is-bwyllgorau canlynol eu apwyntio ar gyfer 2022-2023:

Hamdden a Mwynderau

(6 aelod)

Cyng. Linda Keeler

Cyng. Ben Davies

Cyng. Martin Davies (Cadeirydd)

Cyng. Mandy Thomas      

Cyng. Carolyn Hodges 

Cyng. David Pain

Cynllunio

(5 aelod)     

Cyng. Linda Keeler

Cyng. Ben L. Davies                                

Cyng. Gareth Davies (Is-gadeirydd)

Cyng. Martin Davies

Cyng. David Greaney (Cadeirydd)

2 Le Gwag

Mae Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Cyngor yn aelodau o’r ddau Bwyllgor uchod.

Pwyllgor Polisi ac Adnoddau

(8 aelod)

Cadeirydd/Is-gadeirydd y Cyngor:

Cadeirydd/Is-gadeirydd y ddau Is-bwyllgor:

Cyng. Linda Keeler

Cyng. Ben Davies

Cyng. Martin Davies

Cyng. Dave Pain

Cyng. Mandy Daniel

Cyng. Carolyn Hodges

Cyng. David Greaney

Cyng. Gareth Davies

Cyd-fwrdd Claddedigaeth

(6 aelod)

Cyng. Ben Davies

Cyng. David Greaney

Cyng. Andrew Loat

Cyng. Gareth Davies

Cyng. Linda Keeler

Cyng. Martin Davies

1 Lle Gwag

Gwefan

(6 aelod)

Cyng. David Greaney

Cyng. Linda Keeler

Cyng. Martin Davies

Cyng. Gareth Davies

Cyng. Tom Kendall

Cyng. Dave Pain

Pwyllgor Personél

(3 aelod) 

Cyng. David Greaney

Cyng. Martin Davies

Cyng. Linda Keeler

Cofeb Rhyfel

Pob aelod

Hyrwyddwr Diogelu Data

Cyng. David Greaney

Dathlu 1500 Padarn Sant

Cyng. Martin Davies

Cyng. David Greaney

Cyng. Andrew Loat

Cyng. Linda Keeler